středa 7. srpna 2019 - Aktuálně

05_07_08_2019._1JPG.JPG

HUSITSKÝ PŘÍBĚH NA NOČNÍM VALDŠTEJNĚ. Večerní prohlídky Valdštejna, připomínající výročí obsazení hradu husity, jsou vždy zcela vyprodány. Návštěvníky na hradě vítá Jan Žižka, následuje prohlídka výstavy filmových kostýmů z Vávrovy husitské trilogie v biliárním sále a scénka v romantickém paláci. Program uzavírá koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého. Do konce prázdnin proběhnou již pouze tři noční prohlídky, jedna z nich se koná právě dnes. Více

OCHRÁNCI PŘÍRODY USILUJÍ O OBNOVU MOKŘADŮ U SEDMIHOREK. Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady dosáhl souhlasu většiny majitelů pozemků v úseku zhruba od čepací stanice po Trevos, ve směru od Turnova po pravé straně za lipovou alejí. Prozatím nedořešeny zůstávají dva pozemky státu a několika vlastníků s nedohledatelnou adresou. V uvedeném území dojde k přerušení podzemních drenážních trubek a otevřených melioračních kanálů, s podporou dotace budou vytvořeny biotopy pro obojživelníky, podmáčené louky a vyhloubeny tůně. Více informací na www.sedmihorskemokrady.cz

DALŠÍ JEDNÁNÍ O VYUŽITÍ POZEMKU ZA VESNOU. Na dnešní jednání městské rady se na 25. místě dostává bod s názvem “Další řešení pozemku za Vesnou.” Výsledný návrh dalšího řešení se jistě stane jedním z diskutovaných témat následujícího zastupitelstva, které se koná 15. srpna.
Aktuálně

páek 24. ledna 2020 - Aktuálně

čtvrtek 23. ledna 2020 - Aktuáně

středa 22. ledna 2020 - Aktuálně

úterý 21. ledna 2020 - Aktuálně