úterý 5. listopadu 2019 - Aktuálně

03_05_11_2019.JPG

LIBERECKÝ KRAJ TURNOVU NABÍZÍ NĚKTERÉ ÚSEKY SILNIC. Svým charakterem vnitroměstské nebo místní, ale v majetku kraje. Tak lze charakterizovat některé úseky turnovských silnic, které by Liberecký kraj rád převedl do majetku města. Některé Turnov strategicky potřebuje, např. ulici Fučíkova, kde by radnice mohla po realizaci jižního sjezdu z dálnice realizovat opatření ke zklidnění dopravy. U jiných může převzetí podmínit úpravami a uvedením do perfektního stavu, což v krátkodobém horizontu pozitivně ovlivní stav dopravy v dalé lokalitě. Opravy v budoucnosti už ale budou hrazeny z městské pokladny. O jaké komunikace se jedná? Již uvedená ulice Fučíkova. Dále úsek silnice v ulicích Dvořákova a Výšinka (od radnice na Kamenec). V nabídce je také ulice Husova, Žižkova a Alej legií (od kruhové křižovatky u Krejcarova řeznictví na Myšinu) a ulice Palackého (od Občerstvení U Bati ke kruhovému objezdu k Řeznictví Na kruháči). Možnosti převzetí uvedených ulic do majetku Turnova zítra projedná městská rada.

JAK ÚČINNĚ A ÚČELNĚ HUBIT PLEVEL? Radnice bude hledat kompromis mezi “levným” chemickým a “drahým” ekologicky napařovacím hubením plevele na veřejných prostranstvích.

EPIDEMIE ŽLOUTENKY SE ZŘEJMĚ BLÍŽÍ K ZÁVĚRU. Ředitel Krajské hygienické stanice (KHS LK) předpokládá, že se Liberecký kraj nachází v sestupné fázi vývoje epidemie. Kromě šetření nemocných a kontaktů provedla KHS 73 cílených státních dozorů, z toho 36 v potravinářských provozech. Od začátku letošního roku je v Libereckém kraji evidováno 97 případů akutní žloutnky typu A.
Aktuálně

úterý 7. července 2020 - Aktuálně

pátek 3. července 2020 - Aktuálně

2. července 2020 - Aktuálně

středa 1. července 2020 - Aktuálně