9. listopadu 2018 - Aktuálně

07_09_11_18.JPG

PARKOUR TÁHNE. Středisko volného času Žlutá ponorka zřizuje již dva kroužky, kde se mladí zájemci učí nejrůznější “triky” při zdolávání překážek, skoky a salta. Nabídka kroužků parkouru byla představena při Dětském dnu v centrálním parku a oba kroužky v současné době navštěvuje téměř 60 členů.

ŽLUTÁ PONORKA V ČÍSLECH. K 31. říjnu do střediska volného času na kroužky a kurzy k pravidelné činnosti dochází 768 dětí i dospělých. Chod 65 kroužků a kurzů vede 38 lektorů a pedagogických pracovníků.

MĚSTSKÁ RADA ODLOŽILA PROJEDNÁNÍ PROJEKTU OBNOVY PASÁŽE. Bod č. 6 – Výběr nejvhodnější nabídky zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce pasáže pod radnicí je odložen na příští jednání rady města.

DNES UPLYNE 80 LET OD KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI. Protižidovský pogrom provedený v noci z 9. na 10. listopadu 1938 se Turnovu vyhnul především kvůli nízké populaci německého obyvatelstva, ani zdejší synagoga jako jedna z mála v Libereckém kraji nebyla vypálena. Devastujícími stavebními zásahy byla poničena až za komunistického režimu a po opravě znovu otevřena až 20. listopadu 2008. Cílené vyhlazování Židů za II. svět. války a později vláda proletariátu vedly k úplnému zániku Židovské obce v Turnově.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ. Oblíbená tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma loutek, divadla a listopadových nápadů se uskuteční v neděli 11. listopadu od 10 hodin v turnovské knihovně. Více
Aktuálně

25. dubna 2019 - Aktuálně

24. dubna 2019 - Aktuálně

23. dubna 2019 - Aktuálně

18. dubna 2019 - Aktuálně